تبلیغات
نمونه سوالات پیام نور - نمونه سوالات کامپیوتر نیمسال دوم ۹۰-۸۹

دانشجویان آی تی و كامپیوتر دانشگاه پیام نور شهرضا

نمونه سوالات کامپیوتر نیمسال دوم ۹۰-۸۹

نویسنده :م یعقوبی
تاریخ:جمعه 13 خرداد 1390-09:55 ق.ظ

شماره دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس
۱ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ آمار و احتمال۱
۲ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ منطق ریاضی
۳ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ زبان تخصصی
۴ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ مهندسی نرم افزار۱
۵ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ مدارهای منطقی
۶ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ ذخیره وبازیابی اطلاعات
۷ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ ساختمان دادهها
۸ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ مبانی کامپیوتر
۹ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ مبانی فناوری اطلاعات
۱۰ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ برنامه سازی پیشرفته
۱۱ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ فیزیک ۲
۱۲ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ ساختمان گسسته
۱۳ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ مبانی الکترونیک دیجیتال
۱۴ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ معماری کامپیوتر
۱۵ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ ریاضی۲
۱۶ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ مستند سازی نرم افزار
۱۷ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ ریز پردازنده
۱۸ دانلود۱   دانلود۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ جبر خطی عددی


نوع مطلب : نمونه سوال 

Admin Logo
themebox Logo